Köpvillkor och GDPR

Villkor vid köp

Efter din beställning skickas beställningsbekräftelsen till e-postadressen som du uppgav i beställningen. I e-postmeddelandet finns all information som: Produkt, Leveransadress, Priser, Fakturaadress, och Fraktkostnad. Vid reklamationer bör du kontakta oss så fort felet upptäcks. 18 års gräns gäller vid alla köp. Undantag är att man har målsmans godkännande vid beställningen.

Leveranstid

Leveranstiden är normalt 2-3 dagar om produkten finns på lager

Pris

Pris anges i svenska kronor (SEK). Alla priser är exl. 25 % moms. plus fraktkostnad 95 kr per ozonaggregat.

Betalningar

Vid beställning på våran webbsida görs betalning via faktura utställd på beställaren. Fakturan skall betalas inom 14 dagar via Billogram. Vid försenad bet tillkommer dröjsmålsränta med 8,5 %. plus påminnelseavgift 50 kr. Vid köp eller uthyrning på vårt kontor så kan man även betala via kort (iZettle) eller göra kontant betalning.

Ångerrätt

Din ångerrätt gäller under 14 dagar. I ditt meddelande måste det framgå att du ångrar dig. Gäller från den dag du tog emot varan.

Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den men försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort pga. du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Du kan bli skyldig att ersätta Mäklarlabbet AB / OzonStockholm.se för varans värdeminskning om varan har brukats eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt.

Vid ångerrätten återbetalas totala summan med avdrag för fraktkostnader eller värdeminskningsavdrag inom 14 dagar från mottagande av returnerad produkt

Återbetalning sker via banköverföring av pengarna. http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett

Retur

Retur sker på din egen bekostnad om varan är defekt eller felpackad. Skickas som paket, inte mot postförskott när den sänds tillbaka till oss. Kontakta vår kundservice på 08-400 127 34

Reklamation

Produkterna levereras med 1 års garanti mot fabrikationsfel. Felet ska anmälas så fort som möjligt eller så snart felet borde ha upptäckts. Att anmäla fel i varan inom 2 månader anses alltid inom rimlig tid. Efter 6 månader måste du bevisa att felet varit där från början eller beror på ett produktionsfel. Vi vill veta att varan är felaktig och hur den är felaktig i så fall.

Vid en godkänd reklamation står vi för kostnaden inklusive frakten. Avhjälpandet kan ske genom att vi byter till en ny och felfri vara. och ska ske inom rimlig tid.

Om du inte är nöjd med vår hantering av reklamationen, kan du vända dig till ARN. Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, SE-101 23 Stockholm (www.arn.se).

Ej uthämtade paket

Hämtar du inte ut dina varor, så debiteras du för kostnader som leverans- och fraktkostnader 295kr.

Ej uthämtat paket räknas inte som hävning av ditt köp. Du måste enligt svensk lag alltid meddela oss vid nyttjande av ångerrätt, reklamation, byte eller retur av din beställning.

Tvist

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Produktinformation

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på vår webbsida samt slutförsäljning av produkter. Vi uppdaterar hela tiden när vi får in nya produkter. Vi garanterar att sätter man upp sig på väntelistan på vår hemsida- kommer vi personligen ringa kunden när ny leverans inkommit.

Företagsinformation

Organisationsnummer: 556840-5491

OzonStockholm är en bifirma till Mäklarlabbet AB.

E-post: hej@ozonstockholm.se

Integritetspolicy enligt GDPR - Integritet policy (Privacy policy)

Mäklarlabbet AB, org. nr. 5568405491, behandlar personuppgifter i samband med handeln på ozonstockholm.se och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att Mäklarlabbet AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål ("Ändamålen"):

Genomföra en försäljning av ozonaggregat.

Genomföra en uthyrning av ozonaggregat.

Uppfylla bokföringskrav.

Få in recensioner på oberoende recension webbsidor.

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor ("Personuppgifterna"). Personuppgifterna är nödvändiga för att Mäklarlabbet AB ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.

Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Mäklarlabbet AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på Mäklarlabbet AB:s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på Mäklarlabbet AB:s skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som Mäklarlabbet AB anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45-46 i förordning 2016/679 ("GDPR"). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som Mäklarlabbet AB är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna.

Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta Mäklarlabbet AB / OzonStockholm via hej@ozonstockholm.se. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

Rätt till tillgång - Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.

Rätt till rättelse - Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd") - Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderad.

Rätt till begränsning av användning - Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.

Rätt till dataportabilitet - Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att göra invändningar - Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Mäklarlabbet AB:s berättigade intressen.

Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

pic