DÅLIG LUKT I KRYPGRUND, TORPARGRUND - SANERA MED OZONAGGREGAT

DÅLIG LUKT I KRYPGRUND, TORPARGRUND - SANERA MED OZONAGGREGAT

Lukter från krypgrund kan sprida sig upp i huset. Men en ozongenerator kan hjälpa vid en sanering och även döda ytliga mögelsporer, innan problemet blivit mycket värre.

Många hör av sig om illaluktande lukt i villor/sommarstugor. Oavsett vad man gör för att “städa”rent så hjälper det inte alltid att få bort lukten av fukt. Men problemet kanske till och med ligger djupare i krypgrunden? Krypgrunden är området mellan marken och husets nedre golv. Tecken att det kan vara krypgrunden som luktar är en stark lukt av jord och fukt. Det sätter sig i väggar, golv, möbler och textilier. De går helt enkelt inte bort av städning, ventilation eller bara vädring. 

Krypgrunden har historiskt sett haft en betydande nackdel eftersom den är värmetrög, vilket medfört risk för kondens under sommaren med förhöjd fuktighet i krypgrunden. Det kan medföra skador på träbjälklag och syll. Det är allvarligt då fukten kan ge upphov till mögel, fuktskador och hussvamp. Att avfukta grunden hjälper inte alltid, eftersom träkonstruktionen redan kan vara skadad. 

Sommarkondens anses som den största fuktkällan vid en ventilerad krypgrund som inte är isolerad eller har en avfuktare installerad. För hög fuktighet kan leda till att mikroorganismer börjar växa till i krypgrundens organiska material och även sprida sig till där människor vistas. Det är då man börjar känna en “konstig” lukt. En frisk luft, luktar ingenting.

Då behövs en ozonsanering för att komma tillrätta med problemet. Man rengör en krypgrund snabbt och enkelt med en ozongenerator.  Ozon är 3000 gånger starkare än Klorin, och dessbättre helt miljövänligt! 
Ett bra första steg bör vara att göra en avfuktning. För att göra det torrt. Det förhindrar framtida dofter och gör att ozonet kan arbeta bättre.

Man riktar aggregatet i flera olika riktningar, och kortare tider för att uppnå bästa resultat. Bakterier som orsakar den illaluktande luften attackeras och elimineras av ozon eller som det även kallas aktivt syre. När ozonet har reagerat klart återgår det till att vara vanligt syre. 
Aggregatet ställs aldrig in i för trånga/små utrymmen.  Man tar våning för våning- vind först- och till sist krypgrunden - om man vill sanera i flera våningar. Då har man minimerat risken att mögelsvampar sprids över flera plan. Och man kan åter få en frisk luft i huset.

För mera information om hur du tar bort lukter från krypgrund med ozon. Samt personlig information om hur du i detalj sanerar din krypgrund baserad på typ och storlek. Ring ozonstockholml:  
08-400 127 34

pic